צאט דף תוכן - תקנון - תבשיל - יריד האוכל הביתי של ישראל אתר תבשיל הינו פלטפורמה לקישור בין משתמשים לצורך א תבשיל יריד האוכל הביתי" />
פתיחת מטבח
      הרשמה | שכחתי סיסמא

תקנון


תנאי השירות

אתר תבשיל הינו פלטפורמה לקישור בין משתמשים לצורך אספקת תבשילים, ארוחות, וכיו"ב המופעל על ידי תבשיל אינטרנט בע"מ ("החברה").

הסכם זה הינו הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה המסדיר את תנאי השימוש באתר http://www.tavshil.co.il ("האתר"). השימוש שלך באתר מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים להלן והתחייבות לנהוג על פיהם בהקפדה ("ההסכם"). אנא קרא/י ההסכם זה בקפידה לפני שהנך משתמש/ת באתר ו/או נרשם/ת כחבר/ה בו. אנא שים/י לב כי הסכם זה יעודכן מפעם לפעם על ידי החברה וגרסא של הסכם זה תיכנס לתוקף עם פרסומה באתר. אם אינך מסכים/ה לקבל על עצמך את ההסכם, אנא אל תשתמש/י באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות את חברותך או גישתך לאתר בכל מקרה של הפרת ההסכם על ידך. החברה תהיה רשאית, בכל עת, להמחות את זכויותיה וחובותיה באתר, באופן קי או מלא מבלי שתידרש לכך הסכמת משתמש כלשהו.

על ידי הרישום והצטרפות כחבר הינך מאשר כי הינך לפחות בן 13 שנים. על ידי שימוש באתר האינטרנט, הינך מבטיח כי יש לך הזכות והסמכות להיכנס להסכם זה והינך מתחייב לציית לתנאיו. החברות בשירות הנה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש בשירות לאחרים, להמחות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או ף שהם.

רישום לאתר

אם תבחר להירשם לאתר, במהלך הרשמה לאתר, תתבקשו למלא פרטים מסוימים כגון שם משתמש ודואר אלקטרוני חוקי. כחלק מהחברות באתר, תקבלו לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם, הודעות בנושא מתכונים, תכנים שונים הקשורים לנושא (בלבד) הודעות מערכת של האתר. הודעות אלו הנן חלק מהחברות ואינן ניתנות לביטול. המידע לא יועבר לשום גורם צד שלישי (כגון חברות פרסום וכדומה). במידה ותחליטו לבטל את החברות שלכם באתר, לא יישלחו אליכם יותר הודעות.

הנך מאשר/ת כי הנך מודע/ת לכך כי המידע אשר הנך חושף/ת בפני החברה נחשף מרצונך.

הצהרות והתחייבויות של חבר באתר

א. הינך אחראי באופן אישי לנכונות התוכן או המידע שתפרסם או תציג באתר. לא תהיה רשאי לפרסם באתר, או להעביר למשתמש אחר באתר, כל אינפורמציה שהינה בגדר לשון הרע, או אינפורמציה שהינה בלתי מדויקת, או פוגעת, או גזענית, או בלתי חוקית, או כל אינפורמציה שיש בה כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק זכויות קניין רוחני, או זכות לפרטיות). החברה שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, למנוע רישום משתמש אשר אינו עומד בתנאים הנ"ל.

ב. תקשורת דואר אלקטרוני הנשלחת מהחברה או באמצעותה מיועדת להפוך את חווית הגלישה המקוונת שלך לנעימה. על ידי רישום לאתר, הינך מסכים לקבל הודעות באמצעות המערכת שלנו, לרבות, אך לא רק: הודעות דואר אלקטרוני המכילות הודעות על עדכונים, הודעות דואר אלקטרוני המיידעות על קידום מכירות, והודעות דואר אלקטרוני על עדכוני שינויים בשירות. אם אינך מעוניין לקבל מאתנו הודעות דואר אלקטרוני, אל תירשם לאתר.

ג. לחברה הזכות, על פי שיקול דעתה המוחלט, לדרוש ממך או לפעול בעצמה להסרה לאלתר מהאתר של כל תוכן שאינו עומד בדרישות הדין במדינת ישראל, או בתנאי השימוש של האתר, בין הקיימים ובין שיהיו רלוונטיים מפעם בפעם, או שיש בו משום פגיעה בזכויות הקניין של צדדים שלישיים כלשהם (לרבות זכויות קניין רוחני). עם קבלת דרישה כאמור מהחברה, עליך לפעול ללא דיחוי לקיים את דרישותיה של החברה ולהסיר את התוכן האמור מהאתר.

ד. הנך מודע לכך, כי יתכן ובעתיד, באופן זמני, לא יהיה השירות זמין וזאת בשל צרכי תחזוקה או צרכים אחרים.

ה. הנך מסכים/ה שהנך אחראי/ת לתוכן ולאיכות של המידע שסיפקת. הנך מצהיר/ה שהנך הבעלים או בעל/ת הזכות להשתמש או להציג את כל המידע, לרבות התצלומים שנשלחו לחברה. היה וימצא כי המידע שנמסר על-ידך איננו בבעלותך החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים מיידית את חברותך וזכויותיך, וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להיגרם לחברה או למי ממשתמשיה.

ו. הנך מסכים/ה כי את/ה בלבד תשא/י בכל האחריות והסיכון לכל נזק ו/או הפסד, שייגרמו לך בגין השימוש באתר.

ז. הנך מכיר/ה בכך שהחברה למעשה משמשת כצינור העברה והפצה בלבד של המידע שנמסר על ידך באמצעות החברה וכי השירות באתר ניתן ללא תמורה כלשהי. כל עסקה תתבצע ישירות בין המשתמשים, על חשבונם ואחריותם בלבד.

ח. הנך מסכים/ה כי שימושך בשירות כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים ולכן כל הפרה שלהן תהווה סיבה לסיום הסכם זה לאלתר, לפי שיקול דעתה של החברה ללא כל הודעה אליך. יודגש כי האחריות לפעול בהתאם לחוק, ובכלל זה מול רשויות המס ו/או כל רשות ממשלתית אחרת, היא אחריותך הבלעדית. לחברה לא תהא שום אחריות, מכל סוג שהוא בעניין זה.

ט. הנך מסכים שלא:

1. לעשות שימוש בשירות בהקשר של מכתבי שרשרת, ספאמינג, דואר-זבל וכל דיוור לא מוזמן. או לעסוק בשכנוע, גיוס חברים או פרסום לחברים לקנייה או מכירה של שירותים או מוצרים כלשהם במסגרת השירות.

2. לאסוף מידע לגבי אחרים, לרבות כתובות של דואר אלקטרוני, ללא הרשאה.

3. להעביר מידע אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג´ לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צדדי ג´ כלשהם.

4. להפיץ או לשכפל בדרך כל שהיא חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני.

5. להעביר חומר המכיל וירוסים", "פצצות זמן", "תולעים ו כל חומר אחר שהינו מזיק.

6. להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל.

7. לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או להפר אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות, המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות.

 

משלוחים

 

מעת לעת, ייתכן וגורמים העוסקים בשירותי משלוח, יפרסמו ויציעו את שירותיהם באתר, בין אם למטבחים ספציפיים ובין אם כפרסום כללי. האתר יאפשר פרסום שכזה אולם אינו אחראי בצורה כלשהי על המשלוחים עצמם - המטבח ו/או המשתמש יתקשרו ישירות עם ספק שירותי המשלוח על חשבונם ועל אחריותם.

סרטונים

במסגרת שימושך באתר, ניתנת לך האפשרות להעלות לאתר סרטוני וידאו על מנת לקדם את השירותים השונים אותם אתה מציע באתר ("הסרטונים"). אחסון הסרטונים נעשה באמצעות צד שלישי. ספק אחסון הסרטונים הנוכחי הינו youtube.com ("הספק") והעלאת הסרטונים כפופה לתנאיו של ספק זה כמפורט להלן. האתר ו/או החברה שומרים על זכותם לשנות את ספק אחסון הסרטונים ו/או להוסיף עליו, מעת לעת ולפי שיקול דעתם הבלעדי.

באם תבחר להעלות סרטונים לאתר, על-פי הנחיות הספק, כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בסרטונים, תהיה שייכת   לאתר ו/או לחברה.

מנגד, ניתנת לך האפשרות, באמצעות כרטיסך האישי, להפנות את הגולשים לקישורים לסרטונים על-פי בחירתך על-ידי הוספת קישור בכרטיסך האישי. בדרך זו, כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בסרטונים, תישאר שלך או של בעליהם החוקיים.

העלאת הסרטונים באמצעות האתר כפופה לתנאי הסכם זה, לרבות, בין היתר לעניין זכויות קנייניות, אחריות, הגבלת אחריות ושיפוי.

הנך מסכים ומאשר לאתר, לחברה ו/או למי מטעמם לעשות בסרטונים   כל שימוש עליו יחליטו על-פי שיקול דעתם הבלעדי, ובכלל זה להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם באתר ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה   שהיא, לצרכי האתר, לרבות ליחסי ציבור ולקידום האתר באמצעי המדיה השונים, לרבות באינטרנט, בעיתונות, ו/או   בטלוויזיה, והכל מבלי להיזקק להרשאה נוספת ו/או תשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה גם במקרה שהאתר ו/או החברה יפיקו הכנסה בגין השימוש שעשו בסרטונים כאמור.

תשלום עבור שירותים

מזמן לזמן, ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית החברה לגבות תשלום ("התשלום") עבור השירותים באתר, כולם או חלקם ("השירותים בתשלום") לוח התעריפים העדכני עבור השירותים בתשלום מופיע בכתובת:  http://www.tavshil.co.il/content.asp?id=30  ("לוח התעריפים"). החברה רשאית לעדכן את לוח התעריפים מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת.

התשלום יבוצע באמצעות הזנת הפרטים הרלוונטיים במקום המיועד לכך באתר אליו תהיה לך גישה דרך חשבונך. פעילות הגבייה והסליקה עבור השירותים בתשלום מבוצעת באמצעות מערכת הגבייה של חברת פייקארד בע"מ ("הסולק").

מזמן לזמן, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, תציע החברה מסלולי חיוב שונים, לתקופות מוגבלות, כמפורט בלוח התעריפים ("מסלול החיוב התקופתי"). עם סיום תוקפו של מסלול חיוב התקופתי, יפקע המנוי לשירותים בתשלום. על משתמש המעוניין להמשיך לקבל את השירותים בתשלום, להירשם למסלול חיוב חדש, נוסף, כפי שיוצע על-ידי החברה מזמן לזמן ("מסלול חיוב חדש"). מובהר כי על מנת ליהנות מרצף בקבלת השירותים בתשלום, על המשתמש להירשם למסלול חיוב חדש טרם סיומו של מסלול החיוב התקופתי. בכל עת, ניתן לצפות בתוקף המנוי באמצעות החשבון באתר.

 

יובהר כי השימוש בשירותים בתשלום יתאפשר אך ורק למשתמשים אשר הסולק יאפשר את חיובם. במקרה בו לא תתאפשר הגבייה באמצעות הסולק עבור השירותים בתשלום, מסיבות אשר אינן תלויות בחברה, תיחסם הגישה לשירותים אלו ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בנסיבות אלו.

מובהר כי האחריות לסליקת התשלום חלה על הסולק בלבד. בכל בעיה ו/או טענה לגבי הליך הסליקה יש לפנות לסולק בלבד באמצעות – חברת "פיי-קארד", טלפון: 09-9514383.

זכויות קנייניות

הנך מודע/ת לכך כי התוכן, תוכנה, תצלומים, גרפיקה ו/או כל חומר או מידע המוצגים בפניך באמצעות האתר ו/או מפרסמים (להלן: "החומר") מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. כל שימוש בלתי מורשה בחומר עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת. אינך רשאי/ת למכור, לשנות, לשחזר, להציג, להפיץ, או להשתמש במידע בכל צורה שהיא עבור כל מטרה ציבורית או מסחרית. שימוש בחומר בכל אתר אחר באינטרנט או ברשת תקשורת אחרת אסור בהחלט.

אחריות

 
הנך מסכים/ה בצורה מפורשת כי הנך נוטל/ת על עצמך את מלוא הסיכון הכרוך בשימוש בשירותי החברה, והחברה אינה אחראית בכל דרך שהיא בין במפורש ובין אם במשתמע, לרבות אחריות לגבי כשירותו למטרה מסוימת ו/או מקוריותו ואי הפרת זכויות על ידו. החברה אינה אחראית לכך שהשירות יעמוד בדרישותיך ו/או שהשירות יהיה ללא הפרעות, נקי מתקלות, מהיר, מאובטח וכיו"ב.

הנך מאשר שכל חומר או מידע שהנך מוריד תוך כדי שימוש בשירות, נעשים על-פי שיקול דעתך, תוך לקיחת הסיכון שהנך אחראי עבור כל נזק למערכת המחשב שלך ו/או לכל מידע שיאבד כתוצאה מהורדת המידע ו/או החומר.

החברה אינה אחראית למידע, לשירות או למתכונים השונים המוצעים דרכה תוך כדי שימוש בשירות.

הגבלת אחריות

השירות מוצע לציבור כמות שהוא .("As Is")

האתר אינו אחראי למידע/תוכן/ נתונים ו/או דיוקם הכלולים בתוכן. האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן ו/או במוצרים הנמצאים ו/או המסופקים באתר או אגב השירות או בכל מכשיר קצה כלשהו בו מופיעים תכני האתר.

התכנים אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה/עצה/חוות דעת מקצועית.

החברה אינה מתחייבת, ואין באפשרותה להתחייב, כי השירות והמידע הכלול בו, נקיים משגיאות וטעויות, או חסינים מפני קלקולים, תקלות, כשלים או חדירה בלתי מורשית. מערכת האתר לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא מערכת האתר באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר ובמידע המוצגים או המסופקים בשירות, או לשינויים שנעשו בחומר או במידע המוצג בשירות או על-ידי צד ג´ כלשהו. האחריות לאופן בו עושה המשתמש שימוש בשירות הינה על המשתמש בלבד. החברה לא תשא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג´ כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בשירות.

כמו כן, החברה לא תהיה אחראית על התכנים המועלים לרשת על ידי המשתמשים באמצעות הפלטפורמות השונות (סרטונים, המלצות גולשים, פורומים ואחרים). לחברה אין יכולת לשלוט ולפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים באתר. התכנים המועלים ו/או התגובות המתפרסמות במדורים השונים יהיו חשופים בכל רשת האינטרנט ולכן האתר אינו יכול להעריך אילו תגובות יתקבלו מפרסומן, לפיכך האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר מוטלת על המשתמש עצמו והחברה לא תישא בכל אחריות לתכנים אלה.

החברה לא תשא בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות, מוצרים המוצעים למכירה ו/או אחרים. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר לאמיתותם ו/או דיוקם/ואו מהימנותם של הפרסומים. האחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרסם. החברה אינה ולא תהיה צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין משתמשים לבין עצמם ובין משתמשים לבין מפרסמים, ולא תשא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.

בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית כלפיך לכל נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות וכיו"ב), הנובעים מן השימוש באתרו או היעדר יכולת להשתמש באתר, אף אם החברה או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של החברה כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לחברה (אם בכלל).

שיפוי


הנך אחראי/ת לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת מהשימוש בשירות ומתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל הפסד, נזק, הוצאה (לרבות שכר טרחת עורך דין), הנובעים או הקשורים לשימושך באתר, לרבות, אך לא רק: (א) הפרה של תנאי הסכם זה, (ב) האשמות לפיהן חומרים שהינך מגיש לנו או שהינך מעביר לשירות מפירים או פוגעים בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, בסימן מסחרי, בסוד מסחרי או בקניין רוחני אחר או בזכויות אחרות של צד שלישי כלשהו, (ג) הפעילויות שלך בהקשר של האתר. שיפוי זה יחול ללא קשר לרשלנות של צד כלשהו, לרבות משופה כלשהו.

תכנים ברשת

כל עצה, הצעה, הבעת עמדה, תוכן, או אינפורמציה אחרת אשר תהיה נגישה באתר, אך כזו שלא הוצגה ישירות על ידי החברה הינה של מחבריהן והסתמכות עליה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

שים לב: יתכן שמשתמשים אחרים באתר יעבירו ביקורת שלילית על משתמש המספק מזון ומפרסם את עצמו באמצעות האתר. עם פנייתך למחלקת השירות של החברה, החברה תפעל בשיתוף מלא אתך להסיר ו/או לפעול לתיקון מיידי של המעוות והראוי תיקון, ככל ששיקול דעתה הסביר של החברה מחייב שינוי כזה.

החברה שומרת על זכותה, ללא חובה מצידה, להשגיח על התוכן שהוצב בשטחים הגלויים לעין הציבור באתר. החברה תהיה רשאית להסיר כל אינפורמציה מעין זו, אשר לפי שקול דעתה הבלעדי, מפרה או שנטען שמפרה, את החוק או הוראות הסכם זה.

מבלי לפגוע בזכותה זו של החברה, הנך האחראי הבלעדי לתוכן של החומרים אשר תציב על גבי השטחים הגלויים לעין הצבור בשירות, ובהודעות לחברים אחרים.

על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש, החברה תהא רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני כפי שנמסרה על-ידי המשתמש.

סיום ההתקשרות

המשתמש או החברה יכולים בכל עת, ללא כל סיבה מיוחדת, לסיים את ההתקשרות על פי הסכם זה. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, מובהר בזאת, כי החברה יכולה לסיים את ההתקשרות אם היא מאמינה כי הפרת את תנאי ההסכם, או אם היא מוצאת לנכון להפסיק להעניק את השירות המוצע. היה והחברה תמצא כי מודעת פרסום כלשהי באתר יוצרת אחריות לא רצויה עבורה היא רשאית לנקוט בכל האמצעים הדרושים על-מנת להפחית את אחריותה, לרבות מסירת פרטים אישיים של המשתמש/ת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל דבר שאינו עולה בקנה אחד עם האמור בהסכם זה וזאת בנוסף לזכותה להסיר כל חומר שמכיל מידע פוגע ולא יאה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות למשתמש בכל זמן שהוא, ולהסיר מודעות ופרסומות מכל סיבה מבלי לתת התראה בעניין.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל תרופה אחרת שלה זכאית החברה על פי כל דין. לאחר סיום ההתקשרות פוקעת כל זכות שימוש בשירות לאלתר. החברה אינה מחויבת לשמור על התוכן. זכותך לעשות בחשבון שלך או להעביר לך כל מידע שהוא או לצד ג´ בשמך.

הנך מסכים שעל-מנת לסיים את התקשרות עמך אין צורך לתת לך התראה מראש וכי הדבר ימנע ממך גישה לשירות לאלתר.

אם ברצונך למחוק את נתוניך האישיים ו/או לסיים את התקשרותך עם החברה, נתוניך האישיים לא יופיעו בתוצאות החיפוש. אולם החברה שומרת לעצמה הזכות, למרות שסיימת עמה את ההתקשרות, להתקשר אליך או לשלוח לך דואר אלקטרוני.

תנאים כללים

תנאי התקנון כפופים לחוקיה ולעקרונותיה של מדינת ישראל ויפורשו בהתאם.

לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל, תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בקשר עם נושאי הסכם זה. כותרות הסעיפים של הסכם זה נועדו לנוחיות הקריאה וההתמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של הסכם זה.

במידה ולא תצלח ידה של החברה לאכוף תנאי מתנאי התקנון, לא יראה הדבר כאילו ויתרה על זכותה או על תנאי מתנאי התקנון, ותשמר לה הזכות להגיב בהתאם לאותן הפרות.

הצדדים מסכימים כי במידה ובית המשפט ימצא לנכון להכריז כי תנאי מהתנאים איננו תקף הוא יעשה מאמץ לתת תוקף לכוונת הצדדים העולה מתוך התנאים, שאר התנאים יעמדו בתוקף מלא ומחייב.

שינויים באתר והפסקת השירות

מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית החברה לשנות את מבנה האתר, לרבות השירותים, מראה האתר, היקף וזמינות השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בשירותים אלה - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש לכל אדם ו/או משתמש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המערכת בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצוע שינויים אלה או ככל הנובע מהם.

 

החברה רשאית להפסיק מתן השירותים הנזכרים לעיל, כולם או מקצתם, ו/או את הפעלת האתר בכללותו – וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת שתחפוץ, ומבלי שיהא עליה להודיע על כך לכל גורם שהוא, מראש ו/או בדיעבד. הנכם מצהירים בזאת כי לא תהיה לכם כל תביעה, דרישה ו/או טענה בהקשר זה, כמו גם בכל אחד מההקשרים הנזכרים לעיל.

תלונות

 
על מנת לפתור בעיות הקשורות לאתר, עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת support@tavshil.co.il.
  
  

הצהרת פרטיות

 1. אתר תבשיל, הזמין בכתובת http://www.tavshil.co.il ("האתר") הינו פלטפורמה לקישור בין משתמשים לצורך אספקת תבשילים, ארוחות, וכיו"ב המופעל על ידי תבשיל אינטרנט בע"מ ("החברה").
 2. הצהרת פרטיות זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השירות המצויים בכתובת: http://www.tavshil.co.il/content.asp?id=2 ("תנאי השירות").
 3. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. תנאי הצהרת הפרטיות המובאים להלן, נועדו להסביר לך מהו המידע אותו אוספים אוספת החברה, השימוש אותה עושים עושה החברה במידע וכיצד המידע מידע זה מוגן.
 4. המידע אותו אוספת החברה:

א.      החברה אוספת מידע המאפשר זיהוי אישי שלך, כגון כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שמך, כתובת בבית או בעבודה או מספר טלפון; מידע דמוגראפי אנונימי שאינו ייחודי לך, כגון מיקוד, גיל, מין, העדפות, תחומי עניין ונושאים מועדפים. מידע זה מסופק על ידך ואתה מביע את הסכמתך לאיסופו.

ב.      בנוסף, אוספת החברה מידע אודות החומרה והתוכנה במחשב שלך הנאסף באופן אוטומטי באמצעות "התקן תוכנה זעיר" ("Cookie"). מידע זה עשוי לכלול: כתובת IP, סוג הדפדפן, שמות מתחם, זמני גישה וכתובות אתרי אינטרנט שמהם הגעת. מידע זה משמש את החברה להפעלת הפלטפורמה, לשמירה על איכות השירות ולצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר. נא זכור שאם אתה חושף באופן ישיר מידע המאפשר זיהוי אישי שלך או נתונים אישיים רגישים באמצעות הפלטפורמה באתר, גורמים אחרים עשויים לאסוף את המידע ולהשתמש בו.

ג.       החברה עושה שימוש בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתר. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. למידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ו/או אם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע זה, אנא גלוש לכתובת: http://www.google.com/privacy_ads.html.

 1. השימוש אותו  עושה החברה במידע:
א.      החברה רשאית להשתמש במידע כדי לשלוח אליך, מידי פעם, מידע בדבר שירותי האתר, וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת, תוכל לבקש ולחדול מלקבל מידע כאמור באמצעות פנייה לכתובת: Support@tavshil.co.il

ב.      החברה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות Cookie. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל Cookie או שיתריע על Cookie שנשלחים אליו. יש לשים לב כי מספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל Cookie.

ג.       באם תשלח אלינו תכתובות מכל סוג שהוא, אנו שומרים על זכותנו לשמור תכתובות אלו כדי לענות לפנייתך ולשפר את שירותינו. מאחר ואין ביכולתנו לזהות האם תכתובות אלו כוללות מידע חסוי או לא. בכל מקרה, אנא הימנע מלכלול בתכתובות אלו מידע אותו אתה מחשיב כחסוי. כל שימוש במידע זה לא יהווה הפרה מצידנו של מי מההתחייבויות שלנו על-פי הצהרת פרטיות זו.

ד.      בכפוף לאמור במדיניות פרטיות זו ובתנאי השירות, החברה אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי.

ה.     החברה תחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם נדרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבימ"ש, חוק, או צו בימ"ש.

ו.        החברה עשויה לחלוק מידע סטטיסטי אנונימי על הרגלי השימוש של המשתמש, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים, וזאת, בין היתר, כדי לשפר ולהעשיר שירותים ותכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר, לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע  האמור, כולל, בין היתר את תדירות הביקורים של המשתמש באתר, המילים הנפוצות ביותר בשימוש במנוע החיפוש באתר, סוגי הלקוחות איתם מתקשרים המשתמשים וכיו"ב.

ז.       אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד ו/או כל מסגרת אחרת ("מסגרת הפעילות החדשה"), תהא זכאית החברה להעביר למסגרת הפעילות החדשה, העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שמסגרת הפעילות החדשה תקבל על עצמה כלפיך את הוראות הצהרת פרטיות זו.

ח.      למעט כאמור בהצהרת פרטיות זו, החברה אינה:

1.      מוסרת מידע אודותיך;

2.      חולקת את המידע עם צד שלישי.

 1. הגנה על המידע:

א.      החברה תגן על המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה באמצעות אבטחת המידע בשרתי מחשבים בסביבה בטוחה ומבוקרת, המוגנת מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה.

 1. שירותים של צדדים שלישיים:

א.      השימוש בפלטפורמה מתבסס על תקשורת עם צדדים שלישיים, המוגש באמצעותם ועל אחריותם של צדדים שלישיים אלו. במהלך שימושך בשירותים אלה, ייתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

 1. אבטחת מידע:

א.      החברה מקפידה על מדיניות ברורה בנושא משלוח הודעות. בכפוף לאמור בהצהרת פרטיות זו, כתובת הודעת הדואר האלקטרוני שלך לא תימכר, תושכר או תועבר בכל דרך שהיא לצד שלישי.

ב.      החברה נוקטת באמצעים המקובלים הנדרשים כדי לשמור מפני חדירה בלתי מורשית, שינוי או השמדת המידע. אמצעים אלו כוללים, בין היתר, ביקורת פנימית על איסוף המידע, האחסון, דרכי עיבודו ואמצעי הבטיחות הננקטים, כמו גם, בדיקות וצעדים להגנה מפני גישה בלתי מורשית אל מערכותיה של החברה.

ג.       מלבד לחברה, למספר מצומצם של ספקים, סוכנים ו/או שותפים יש גישה אל המידע כדי לתפעל, לפתח ולשפר את השירותים השונים. גורמים אלה כפופים ומחויבים לסודיות תחת הצהרת פרטיות זו.

 1. בשימוש באתר ובמנוע החיפוש בו, אתה מסכים לאיסוף ושימוש במידע כמתואר במדיניות זו ובתנאי השירות.
 2. הצהרת פרטיות זו תעודכן מפעם לפעם על ידי החברה וגרסא עדכנית של הצהרת פרטיות זו תיכנס לתוקף מייד עם פרסומה באתר. בכל מקרה של צורך בשאלות ו/או בירורים הינך מוזמן ליצור קשר בכתובת הדוא"ל שלנו היא: info@tavshil.co.il
 3. אם ברצונך למחוק את נתוניך האישיים ו/או לסיים את התקשרותך עם החברה, נתוניך האישיים לא יופיעו באתר, אולם החברה שומרת לעצמה הזכות, למרות שסיימת עמה את ההתקשרות, להתקשר אליך או לשלוח לך דואר אלקטרוני, אלא אם ביקשת שלא להמשיך לקבל כל דואר אלקטרוני מהחברה.

 

 

כל הזכויות שמורות לחברת תבשיל אינטרנט בע"מ © 2011. אתר תבשיל הוא שוק אוכל באינטרנט, המאפשר מפגש בין בשלנים ובשלניות ביתיים לקהל הרעבים באזור מגוריהם, שרוצים לאכול אוכל ביתי או להזמין קייטרינג ביתי. באתר גם מתכונים של מאכלי עדות בישראל, כגון מתכוני אוכל מרוקאי, אוכל טריפוליטאי, רוסי ועוד, טיפים, פורום אוכל ומידע לעסקים קטנים בתחום המזון.